Témata k zamyšlení

V roce 2004 jsem vydal knihu „Cikháj ve 2. světové válce a problémy po jejím skončení“. Popisuje události v obci ve 2. světové válce. Podkladem k napsání byly rozhovory s 22 občany, pamětníky. Dnes již žijí jen 2 z nich. To ale není ten hlavní důvod připomenutí.

Skenem části knihy míním znovu připomenout 3 důvody.

Ten první se týká naší státní hymny. V mé publikaci jsem citoval její druhou sloku, kterou málokdo zná. Nepochopil jsem dodnes proč činitelé státu nerozšířili naši hymnu o tuto sloku.

Slovensko klidně rozšířilo svoji hymnu i o druhou sloku. Jejich činu si i já vážím.

Jak si jistě pamatujete, sportovci v jednom údobí vyžadovali její rozšíření. Prý je krátká. Za návrhem zřejmě byl ale jiný úmysl. Do pokusu změnit naši hymnu vložili prý více jak půl milionů korun. Ještě, že činitelé státu tento pokus jednoznačně odmítli. 

Měli ji ale hned rozšířit o druhou sloku, aby vyjádřili svůj vztah k vlasti. Ač jsem několikráte, a nejen já, na tuto druhou sloku naší hymny upozorňoval, nikdo nereagoval. Proč? Nevím. Jen si to myslím. Druhá sloka zvýrazňuje přece náš vztah ke svému národu, ke svému domovu. Mezi Čechy je domov náš!!!

Druhým důvodem připomenutí je citace předsedkyně Křesťansko-demokratické unie Německa. Tehdy jsem text přebral z novin Národního osvobození. Naznačuje zájmy Německa. Nepostřehl jsem, že by někdo tehdy na slova předsedkyně reagoval. Proč, Nevím! Jen si to myslím. Vytrácí se vlastenectví?

Třetím důvodem je připomenutí hlasování občanů naší obce o vstupu do EU. Svým hlasem pomohli zbavit se suverenity své vlasti a podřídili se zájmům „Evropy“ a Německa. Měli by se znovu zamýšlet nad svým krokem a zvážit, zda cesta ke svobodě nevede cestou odstranění chomoutu, který nás všestranně sužuje. Nás, kteří jsme zažili protektorát Čechy a Morava, všechny krutosti a problémy, je už málo. A mladá generace se nechce k útisku svých rodičů a prarodičů vracet.  Nenavazovat na tradice svého národa, na odkaz těch, kteří za svobodu své vlasti položili i své životy nebo dokonce přispívat k přepisování historie, kterou si dobře, my pamětníci, pamatujeme, je nesprávné. Myslím si, že jde o nebezpečný jev!

Rudolf Hegenbart

únor 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*