Nové vyšetřování Hegenbarta? Proč asi?

Dne 5. června 2019 mne navštívil představitel státních orgánů České republiky. Představil se příslušnou průkazkou. Nechce prý mě strašit, ale zkoumá, zda jsem schopen za účasti příslušného soudce vypovídat ohledně událostí členů Pohraniční stráže v letech před rokem 1989 na Policii. Oznámil, že byli a budou vyšetřování i další činitelé. Řekl jsem, že s vypovídáním sice nemám problém, ale o Pohraniční stráži nic nevím. Doporučil jsem mu, aby shlédl mé stránky na internetu, kde se může dozvědět o mé práci před rokem 1989. Po jeho odjezdu jsem se rozhodl napsat a zveřejnit moje stanovisko.

STANOVISKO K ODMÍTNUTÍ VYPOVÍDAT OHLEDNĚ POHRANIČÍ

Zásadně odmítám vyjadřovat se k problémům na hranicích s NSR a tehdejší ČSSR

 1.  S pohraniční stráží jsem neměl nikdy nic společného, nikoho z vedoucích činitelů PS neznal a nikdy s nimi nejednal, nikdy je neřídil, nenařizoval úkoly.
 2. Nevím dodnes komu byla Pohraniční stráž podřízena – domnívám se ministerstvu vnitra.
 3. Správa Pohraniční stráže nebyla nikdy v kompetenci řízení oddělení, byla státním orgánem a ne orgánem komunistické strany, řídila se pokyny vlády, presidenta republiky stejně jako jiné rezorty byly řízeny vládou, právním pořádkem československého státu, Ústavou ČSSR.
 4. Vedoucí úloha komunistické strany nespočívala v přímém řízení státních orgánů, ale ve stanovení dlouhodobých koncepcí a jejich kontrole, v personálním zajišťování svěřených úseků.
 5. Do funkce vedoucího oddělení Stáních orgánů jsem byl přeřazen proti mé vůli z vládní funkce, z oblasti vědeckotechnického rozvoje, koncem července 1988. V roce 1989 jsem byl postižen infarktem, a to v srpnu a posléze v listopadu 1989. Byl jsem vyřazen z aktivní politiky.
 6. Po nástupu na oddělení jsem obdržel od generálního tajemníka M. Jakeše úkoly:
 7. Vypracovat koncepci práce oddělení.
 8. Přesunout pracovníky oddělení, důstojníky ministerstva vnitra a ministerstva obrany, zpět do svých resortů a nahradit je vzdělanými civilisty. Důstojníci pracovali na ÚV KSČ, ale placeni a odměňováni byli svými mateřskými rezorty.
 9. Proniknout to struktur provázanosti pracovníků oddělení komunistické strany s činiteli ministerstev obrany, vnitra a dalších, rozbíjet taková spojení.
 10. Zajistit, aby pracovníci oddělení nezasahovali do kompetenci vedoucích činitelů resortů vnitra, armády a dalších ministerstvech, jakékoli v zasahování netolerovat, ale řešit.

Protože jsem ve vládní funkci podepsal některé mezinárodní dohody v oblasti spolupráce v oblasti vědeckotechnického rozvoje a životního prostředí a tyto státy navštívil, generální tajemník odsouhlasil:

 1. Pokračovat v kontrole plnění dohod s představiteli republiky Severní-Porýní-Vestfálsko v NSR.
 2. Pokračovat v kontrole plnění dohod s představiteli firmy Baťa v Kanadě.
 3. Pokračovat v kontrole plnění dohod s představiteli firmy Gerber v USA.
 4. Čas od času zorganizovat kontrolní dny plnění těchto dohod u generálního tajemníka M. Jakeše.
 5. Souhlasil s návrhem, že politika v rezortech vnitra a armády nemůže spočívat v administrativně direktivním usměrňování, ale že musí napomáhat řešení obecných problémů společnosti, v souladu se společenskou přestavbou, rozvojem demokracie, v souladu s tehdejšími závěry z Helksinek a z vídeňského jednání.
 6. Práce oddělení musí napomáhat k úspěšnému dokončení společenské přestavby.

K naplňování zmíněných tezí práce bylo přikročeno:

 • Byl zadán úkol pro Ústav marxismu-leninismu a vysokou školu SNB vypracovat teoretický dokument pod názvem: Obrana a ochrana společnosti v podmínkách společenské přestavby a rozvoje demokracie. Cílem práce mělo být definovat práci oddělení na úseku mocenských orgánů státu v souladu s rozvojem demokracie, lidských práv a rozvoje společnosti v podmínkách společenské přestavby.
 • Současně se zadáním zmíněného úkolu teoretickým pracovištím byl zpracován praktický návrh na zrušení odboru právní, branné a bezpečnostní politiky oddělení ÚV KSČ  a navrženy dva nové úseky. První úsek se měl zabývat využíváním a zneužíváním práva v činnosti pracovníků státních orgánů, druhý úsek se měl zabývat otázkami lidských práv a životního prostředí
 • Na oddělení přišli mladí vzdělaní pracovníci, kteří měli za úkol vyhledávat další schopné pracovníky.
 • Nový návrh na strukturu oddělení byl projednán vedoucím odboru bezpečnostní politiky na ministerstvu vnitra se záporným výsledkem.

Oddělení se za mé působnosti nikdy nezabývalo Pohraniční stráží ani problémy na státních hranicích. K problémům na státní hranici se nemohu a nebudu vyjadřovat.

Byl by to stejný problém jako v době, kdy jsem byl (po roce 1989) vyslýchán za soud a popravu M. Horákové, se kterou jsem nemohl mít nikdy nic společného. V době jejího stíhání a odsouzení mi bylo 17 let a o politiku jsem se nezajímal.

Pokus o vyšetřování mé osoby ohledně ochrany a problémů státních hranic je účelový a nemůže mít nic společného se skutečnou prací oddělení, které jsem vedl necelý rok.

Rudolf Hegenbart

Červen 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*