Poděkování lesníkům Kinského hospodářství a občanům

Občanům, kteří se zajímají o partyzánské hnutí a jeho výsledky ve 2. světové válce ví, že v katastru obce Cikháj na Fryšavském kopci nedaleko Žákovy hory sídlil štáb partyzánské brigády M. J. Hus. Na tomto místě byl v roce 1975 odhalen Památník a obnovena chatka. V ní pobývali partyzáni a konaly se porady štábu. Po tragedii štábu v blízkosti Leškovic na Havlíčkobrodsku pobýval v těchto místech štáb oddílu Kirov. V roce 1975 se v Cikháji sešly všechny partyzánské oddíly, které působily v prostoru Žďárských vrchů, čeští a ruští partyzáni. Byli přítomni velitelé mnoha partyzánských skupin v čele N. Kolesnikem, majorem Melničukem, V. Kadlecem – Ivanem Hrozným a mnoho dalších českých a ruských partyzánů ze Sovětského svazu a z vesnic a měst z okolí Ždárských vrchů Zúčastnili se odhalení všech Památníků v katastru obce Cikháj a v obci samotné.

Místo se stávalo cílem setkání mladé generace, turistů a odbojářů. Poseděli a pobesedovali v chatce s bývalými partyzány, opékali špekáčky. Jak ubíhala léta, docházelo k devastaci chatky i Památníků. Nejednou kdosi neznámý odcizil pamětní desku s nápisem. Před několika léty došlo z iniciativy tehdejšího předsedy OV ČSBS inž. pplk.v.v. Koutenského k obnovení nápisu na kamenném Památníku. Časem se, vlivem deštů a sněhu, nápis ztrácel.

Není to tak dlouho, co lesní hajný Kinského hospodářství z Kocandy oznamoval, že k místu Památníku chodí mnoho lidí, ale prostor je zdevastovaný. Nabídl pomoc. Spolu s představiteli Kinského hospodářství a obecním úřadem Cikháj zorganizoval obnovu tohoto památného místa. Poděkovat je třeba panu Jiřímu Bínovi, hajnému, který vše koordinoval, ing. Miroslavu Matouškovi z Kinského hospodářství za materiální pomoc, Miroslavu Šmídovi důchodci z Cikháje a JUDr. Josefu Krkoškovi chalupáři z Cikháje. Odvedli obrovskou práci bez jakýchkoliv nároků. Místo je upravené a turisté, občané, si mohou na tomto památném místě připomínat složité a těžké období Protektorátu Čechy a Morava, složitou práci českých a ruských partyzánů v boji proti německým fašistům. Díky vám milí přátelé!

Dr. Rudolf Hegenbart

Památník místa partyzánského štábu na Fryšavském kopci
Památník místa partyzánského štábu na Fryšavském kopci
Pamětní deska na Fryšavském kopci
Pamětní deska na Fryšavském kopci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*